Eska Singapore Hội nghị khách hàng toàn quốc 2017 - Ra nắt công ty Maxpro 1 Viet Nam

Đối tác

Kibi Travel

Ngày thực hiện

30/11/2017 - 30/11/2017

Dịch vụ thực hiện

Sự kiện

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Du lịch Neostar

154Bis, Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3820 2576 - Fax : 028 3820 2575
Email : info@neostartravel.com