Motor tour 1500km Safari xuyên Nam Phi

Đối tác

Yumeboshi

Ngày thực hiện

28/04/2017 - 08/05/2017

Dịch vụ thực hiện

Motor tour

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Du lịch Neostar

154Bis, Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3820 2576 - Fax : 028 3820 2575
Email : info@neostartravel.com