Teambuilding Đà Lạt - Lãnh sự quán Nam Phi

Đối tác

Lãnh sự quán Nam Phi

Ngày thực hiện

26/05/2017 - 28/05/2017

Dịch vụ thực hiện

Du lịch Teambuilding

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Du lịch Neostar

154Bis, Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3820 2576 - Fax : 028 3820 2575
Email : info@neostartravel.com