Teambuilding - Tâm Hợp thổi bùng sáng tạo

Đối tác

Công ty Tâm Hợp

Ngày thực hiện

15/04/2017 - 16/04/2017

Dịch vụ thực hiện

Du lịch Teambuilding

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Du lịch Neostar

154Bis, Trần Quang Khải, P. Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3820 2576 - Fax : 028 3820 2575
Email : info@neostartravel.com